Bp 236 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Regulace pneumaticke jednotky

Autor: Rusnák Juraj

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


rfig1.gif


Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom laboratórnej úlohy „Regulácia tlaku v pneumatickej jednotke“ pre vyučovanie predmetu „Instrumentace procesů“. Práca obsahuje aj popis, usporiadanie a identifikáciu pneumatickej sústavy. Návrh regulácie pomocou spojitých regulátorov a výsledky praktického prevedenia.

Bp 2009 rusnak juraj.pdf