Bp 239 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pokročilé frekvenční metody návrhu PID regulátorů

Autor: Battěk Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je vytvoření souboru procedur v prostředí MATLAB, které umožní grafický návrh PID regulátorů zaručujících nejvyšší povolené rezonanční převýšení citlivostní funkce. Pro lepší možnosti výběru z množiny regulátorů, které tyto procedury poskytnou, je práce rozšířena o podobnou metodu návrhu PID regulátorů zaručujících nejvyšší povolené rezonanční převýšení komplementární citlivostní funkce. Poté jsou nalezeny regulátory, které zajistí obě podmínky současně. V práci jsou definovány základní pojmy zpětnovazebního řízení, dále jsou uvedeny základní požadavky na řízení, popsána metoda návrhu a její použití na příkladech.

Bp 2009 battek tomas.pdf