Bp 231 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení modelu technologického procesu s využitím PLC

Autor: Lischka Roman

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

L1.gif

Cílem mé bakalářské práce bylo zprovoznit stávající model na třídění barevných kuliček, který slouží katedře řídící techniky k demonstraci inteligentního čidla barev OMRON E3MC-A41 a řízení technologického procesu pomocí PLC. Po analýze problému jsem se rozhodl provézt kompletní návrh řízení modelu, návrh jsem realizoval, vytvořil program pro PLC a zpracoval kompletní dokumentaci elektrických instalací.


Bp 2009 lischka roman.pdf