Bp 241 en

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Výukové materiály pro modelování dynamických systémů

Author: Bobek Richard

Bakalářské práce 2009

Download thesis in PDF

bfig1.gif


Předkládaná bakalářská práce je členěna do tří částí. První se týká sbírky příkladů k výuce předmětů Systémy a modely a Systémy a řízení. Do této sbírky jsem přispěl kapitolou "Bloková algebra". Znalosti blokové algebry jsou potřebné k nalezení popisu složitého systému.

Ve druhé části jsem vytvořil virtuální model spojených pohonů. Spojené pohony jsou nelineárním MIMO systémem. Virtuální model pomůže studentům seznámit se s problematikou identifikace a řízení tohoto systému a vyzkoušet si práci s ním i mimo laboratoř.

Poslední část se věnuje úpravě a přidání nových funkcí virtuálnímu modelu helikoptéry. Helikoptéra je rovněž nelineární MIMO systém, který není snadné identifikovat a řídit. Studenti se díky virtuálnímu modelu mohou lépe připravit práci v laboratoři.


Bp 2009 bobek richard.pdf