Bp 262 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikační rozhraní pro demonstrační sestavu krokových motorů

Autor: Vokáč Michal

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá návrhem komunikačního rozhraní pro připojení demonstrační soustavy krokových motorů k PC. V první části práce je popsána použitá soustava s krokovými motory, její struktura a propojení jednotlivých částí. Dále popisuje několik možných variant návrhu komunikačního rozhraní. Poté je popsána zvolená varianta konstrukce komunikačního rozhraní s využitím integrovaného převodníku USB – UART, typ FT232BM, který je pomocí sériové linky propojen s řídicí deskou soustavy. Další část práce pojednává o tvorbě řídicí aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Popisuje volbu programovacího jazyka, strukturu vytvořené aplikace napsané v jazyce C# a instalaci a provoz této aplikace.

Bp 2009 vokac michal.pdf