Bp 255 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh elektronické řídicí jednotky založený na modelování

Autor: Pich Jiří

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce je vytvoření kompletního modelu řídicího algoritmu použitelného při vývoji elektronické řídicí jednotky akčního členu metodou Model Based Design (Vývoj založený na modelování). Práce se zabývá návrhem simulinkového modelu redundantního elektrohydraulického akčního členu, který byl vyvinut ve společnosti Aero Vodochody a.s. pro účely řízení kormidel letounu. Navrženy jsou řídicí algoritmy pro řízení tohoto akčního členu pomocí redundantní elektronické jednotky. Chování řídicího algoritmu je ověřeno počítačovou simulací. Simulovány jsou poruchy elektronických a hydraulických komponent řídicího i řízeného systému.

Bp 2009 pich jiri.pdf