Bp 269 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dynamika rychlých servopohonů

Autor: Jaroš Pavel

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá identifikací mechanického stroje - Žonglér s pěti servomotory (4 rotační, 1 lineární) a tvorbou modelu mechaniky stroje a modelu termodynamiky jeho pohonů. Nad těmito modely je navržena kinematika pro přehazování třemi koulemi. K realizaci procesu přehazování třemi koulemi je použito vačkových profilů tvořených v programu Automation studia společnosti BR.

Bp 2009 jaros pavel.pdf