Bp 264 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Frekvenční metody návrhu regulátorů typu Lead a Lag

Autor: Bouška Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření souboru procedur, které umožňují grafický návrh regulátorů typu Lead a Lag s ohledem na požadovanou fázovou a amplitudovou bezpečnost. Implementovaná metoda nalezne hodnoty parametrů vybraného typu regulátoru pro stabilní systém, který je reprezentován svým přenosem a zobrazí je jako křivku v rovině, která je součástí grafického uživatelského rozhraní (GUI). Metoda zajišťuje nalezení odpovídajících parametrů řešením soustavy rovnic, které byly sestaveny, aby reprezentovaly požadavek na průnik frekvenční charakteristiky s bodem v komplexní rovině, jehož umístění odpovídá požadavku na zadanou fázovou a amplitudovou bezpečnost. K implementaci bylo použito prostředí aplikace MATLAB. Díky této práci byl upraven jednoduchý nástroj, který byl výsledkem bakalářské práce na blízké téma, tak aby umožňoval návrh regulátorů typu Lead a Lag.

Bp 2009 bouska tomas.pdf