Bp 235 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh koncepce řízení v areálu s kombinovanou funkčností

Autor: Eduard Filip

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Efig1.gif


Cílem této bakalářské práce je rozbor problematiky automatizace v areálu s kombinovanou funkčností, s ohledem na ekonomickou výhodnost navržených řešení. Na základě rozboru jednotlivých částí tohoto areálu se část práce zabývá možnostmi použití tepelného čerpadla a kogenerační jednotky. Další část se zabývá návrhem „inteligentní“ elektroinstalace pro několik bytových jednotek.


Bp 2009 eduard filip.pdf