Bp 279 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:13, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Návrh řídicího systému pro funkční vzorek motoru s volnými písty s využitím jednotky Microautobox od firmy D Space

Autor: Němec Martin


Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je návrh desky pro řízení lineárního motorgenerátoru v projektu lineárního spalovacího motoru. Tato deska by měla nahradit původní výkonový a oddělovací modul a umožnit využití plného výkonu nového motor-generátoru. Deska musí zajistit galvanické oddělení signálů, jejich přizpůsobení, měření proudů vinutím a napětí výkonového zdroje a indikaci chybového stavu. Vstupy a výstupy musí být kompatibilní se stávajícími moduly.

Bp 2009 nemec martin.pdf