Bp 324 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:17, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Model zabezpečení inteligentního domu

Autor: Horník Jan


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Předmětem práce je shrnutí moderních trendů a metod zabezpečení prostor, majetku a osob v inteligentních budovách. Práce obsahuje část popisující jednotlivé principy detektorů a systémů používané v dnešních zabezpečovacích systémech, projektovou část, ve které je proveden návrh systému, zpracováno rozmístění jednotlivých prvků a zpracován jednoduchý ekonomický rozbor vývoje systému. Projekt je realizován ve zjednodušené formě jako prezentační tablo, na kterém lze demonstrovat chod systému. Hlavní důraz při návrhu je kladen na ochranu proti nedovolenému vniknutí cizích osob a ochranu majetku před zničením. Použité prvky jsou vybrány z řad nejmodernější dostupných produktů s ohledem na spolehlivou funkci, vhodnost použití a cenu.


Bp 2010 hornik jan.pdf