Bakalářské práce 2010

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2010

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
291 Debre Michal Identifikace a návrh řízení pro model kulička na ploše Modeling and Control design for the ball and plate system Bp_291_cz Bp_291_en
292 Jareš Filip Implementace stavových automatů pro soutěž Eurobot 2009 Finite State Automata Implementation for the Eurobot 2009 Robotic Contest Bp_292_cz Bp_292_en
293 Martinec Petr Interaktivní učebnice teorie řízení programu Mathematica Interactive text book of control theory in software Mathematica Bp_293_cz Bp_293_en
294 Pokorný Pavel Virtuální modely laboratorních systémů Virtual models of laboratory systems Bp_294_cz Bp_294_en
295 Šedivý Jiří Bezdrátový přenos ZigBee Wireless transfer Zigbee Bp_295_cz Bp_295_en
296 Řimnáč Petr Vzducholoď - přenost dat Airship - data transfer Bp_296_cz Bp_296_en
297 Vondra Marek Vzducholoď - dynamický model Airship - dynamic model Bp_297_cz Bp_297_en
298 Bělík Tomáš Využití robota Lego Mindstorms – návrh a realizace speciálních Usage of the Lego Minstorms Robots-design and realization of the special tasks Bp_298_cz Bp_298_en
299 Hák Josef Grafické rozhraní pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu Graphical user interface for inertially stabilized airborne camera platform Bp_299_cz Bp_299_en
300 Hrouda Michal Model linky na rozřazování barevných víček od PET lahví Model of sorting line for color PET bottles lids Bp_300_cz Bp_300_en
301 Charvát David Podpora výuky v laboratoři K23 Support of Education in the K23 Laboratory Bp_301_cz Bp_301_en
302 Jiříček Jakub Analýza vytápění rodinného domu Family House Heating Analysis Bp_302_cz Bp_302_en
303 Ladman Petr Návrh kaskádního řízení Design of cascade control Bp_303_cz Bp_303_en
304 Le Huy Digitální audio zesilovač Digital audio amplifier Bp_304_cz Bp_304_en
305 Makovička Martin Moderní pracoviště pro výuku předmětu A3B35APE - Aplikovanáelektronika Modern laboratory task for education subject A3B35APE -Applied electronics Bp_305_cz Bp_305_en
306 Marek Jaroslav Využití robota Lego Mindstorms – příprava robotického semináře pro střední školu Usage of the LEGO MINDSTORMS Robot -Preparing of the robots seminar for the high school Bp_306_cz Bp_306_en
307 Marek Michal Analýza řídicího systému kotle na biomasu Analysis of control system for biomass steam boiler Bp_307_cz Bp_307_en
308 Martinec Dan Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce 2 předmětu A3B99RO Roboti Usage of the Lego Mindstorms Robots in education subject A3B99RO Robots Bp_308_cz Bp_308_en
309 Moc Ivan Využití robota Lego Mindstorms – návrh a realizace úloh, návod pro programování v NXC Usage of LEGO Mindstorms robots - design and realization of competition, guide to NXC Bp_309_cz Bp_309_en
310 Novotný Pavel Modernizace stroje na výrobu malířských válečků Modernisation of a machine to produce paint rollers Bp_310_cz Bp_310_en
311 Pilný Michal Webové stránky laboratoře Allen-Bradley Web Pages of the Allen-Bradley Laboratory Bp_311_cz Bp_311_en
312 Podhradský Michal Modelovací jazyky pro optimalizaci Modelling languages for optimization Bp_312_cz Bp_312_en
313 Procházka Petr Návrh PID regulátorů s ohledem na citlivostní funkci Design of PID controllers based on sensitivity function Bp_313_cz Bp_313_en
314 Prudek Lubomír Řízení rychlých servopohonů Control of high-speed servo drives Bp_314_cz Bp_314_en
315 Růžička Vít Řízení linky na výrobu jističů Controlling of circuit-breaker manufacturing line Bp_315_cz Bp_315_en
316 Salášek Jan Inerciální senzorická síť Inertial sensor network Bp_316_cz Bp_316_en
317 Šesták Přemysl Návrh PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním PID controllers for systems with time delay Bp_317_cz Bp_317_en
318 Šteffl David Monitorování provozu mostového jeřábu Bridge crane operation monitoring Bp_318_cz Bp_318_en
319 Šulc Jan Simulace a řízení ventilace dálničních tunelů Simulation and control of highway tunnels Bp_319_cz Bp_319_en
320 Venclík Vlastimil Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů A project of improvement of the house security system Bp_320_cz Bp_320_en
321 Verner Michal Stabilizace pohybu mostového jeřábu při manuálním řízení Gantry crane motion stabilization under manual control Bp_321_cz Bp_321_en
322 Zábojník Jan Návrh regulátorů typu lead/lag s ohledem na citlivostní funkci Lead/lag regulator design method ensuring the amplitude and phase margin Bp_322_cz Bp_322_en
323 Zmrhal Martin Monitoring teploty Temperature monitoring Bp_323_cz Bp_323_en
324 Horník Jan Model zabezpečení inteligentního domu Security model of intelligent house Bp_324_cz Bp_324_en
325 Pospíšil Tomáš Řízení přihlašování studentů na měření v laboratoři Students registration controll for laboratory measurement Bp_325_cz Bp_325_en