Bp 305 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Moderní pracoviště pro výuku předmětu A3B35APE - Aplikovaná elektronika

Autor: Makovička Martin

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorního pracoviště, na kterém bude probíhat výuka zaměřená na návrh a konstrukci elektronických obvodů používaných zejména v oblasti robotiky a řídicí techniky. Pro pracoviště byla zvolena forma mobilního robota, na kterém lze prakticky předvádět využití sestavených obvodů. Po analýze různých možných řešení byla využita koncepce NXT Intelligent Brick ze stavebnice Lego mindstorms a dále byly využity volně šiřitelné prostředky pro práci s tímto modulem. V rámci práce byl navržen prototyp procesorového modulu pracoviště, který je odvozen od NXT Intelligent Brick a přizpůsoben potřebám laboratorního pracoviště. Od prototypu je očekáváno ověření použitelnosti tohoto konceptu pro výuku, zdokonalení jeho mechanické konstrukce a jeho použití k návrhu úloh dle jeho možností. Vyzkoušení práce s prototypem však z časových důvodů není součástí této práce.


Bp 2010 makovicka martin.pdf