Bp 307 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analýza řídicího systému kotle na biomasu

Autor: Marek Michal

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

307 fig.gif

Cílem této práce bylo navrhnout optimální řešení pro teplárnu středního výkonu, v níž probíhají nežádoucí oscilace výstupních veličin - elektrické energie a průtoku přehřáté páry. Výsledkem práce jsou návrhy pro zmírnění, nebo úplné odstranění nežádoucích jevů, které provázejí identifikovaná zapojení regulačních obvodů.


Bp 2010 marek michal.pdf