Bp 321 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Stabilizace pohybu mostového jeřábu při manuálním řízení

Autor: Verner Michal


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá přímovazebním řízením mostového jeřábu při manuálním ovládání operátorem. Cílem řízení je minimalizovat výchylku břemene a zároveň zajistit operátorovi příjemnou obsluhu, aby nedocházelo k tomu, že se bude operátor s řídicím systémem ,,přetahovat". Metody, které jsou v této práci použity, mají za úkol natvarovat vstupní signál tak, aby došlo k co možná nejmenšímu výkyvu břemene při přejezdu jeřábu. První metodou je input shaping, druhou je filtrování. U input shapingu jsou uvedeny tři druhy shaperů, každý z nich má různé vlastnosti, co se týče rychlosti náběhu systému a robustnosti při změně parametrů. Každý z těchto shaperů je otestován na matematickém modelu jeřábu. U filtrování je využito dolních propustí a pásmových zádrží, aby se do systému nedostávala energie na frekvencích budící kmitavé módy soustavy. Nakonec jsou obě metody porovnány. Vlastní řídicí systém je navržen na modelu, který je možno obsluhovat pomocí joysticku ve virtuální realitě. Návrh je proveden jen pomocí jednoduchých operací, aby se mohl snadno implementovat do PLC. V závěru práce jsou představeny výsledky ukazující, že řídicí systém zvládne efektivně potlačit zbytkové kývání břemene a umožňuje operátorovi snadněji a bezpečně ovládat mostový jeřáb. Navrhovaný systém by mohl být implementován do reálného řízení mostového jeřábu.


Bp 2010 verner michal.pdf