Bp 325 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení přihlašování studentů na měření v laboratoři

Autor: Pospíšil Tomáš


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce řeší problém řízení přihlašování účastníků na akce (např. studentů na měření v laboratořích) s velmi flexibilním rozvržením událostí. V rámci bakalářské práce jsou navrženy scénáře chování uživatelů v systému, které slouží jako podklad k návrhu aplikace. Dále práce obsahuje detailní návrh struktury databáze a vztahů mezi jejími položkami. Text také obsahuje popis implementace projektu a stručný návod k použití. Systém je s ohledem na snadný přístup řešen jako webová aplikace s daty uloženými v relačním databázovém stroji běžícím na serveru. Autentifikace a autorizace při přístupu do sytému probíhá přes fakultní autentifikační a autorizační infrastrukturu Shibboleth, která pracuje nad databází uživatelských údajů ČVUT. Spolu s přenosem dat pomocí protokolu https je tak zajištěna bezpečnost přenášených dat a jednoznačné určení uživatele.

Bp 2010 pospisil tomas.pdf