Bp 303 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh kaskádního řízení

Autor: Ladman Petr

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce analyzuje, při kterých kombinacích dynamiky vnitřní a vnější smyčky je použití kaskádního řízení výhodnější než použití klasického PID řízení. Popisuje výhody a nevýhody kaskádního řízení při potlačování poruch a robustnosti řízení na změnu parametrů systému ve srovnání s klasickým PID řízením. K porovnání bylo použito kaskádní řízení se dvěma do sebe vnořenými smyčkami. V jednotlivých kapitolách jsou postupně popsány výsledky simulací kombinací dynamiky, při kterých je vnitřní regulační smyčka rychlejší, stejně rychlá nebo pomalejší než vnější regulační smyčka. K návrhu kaskádního řízení jsou dle zadání použity PID regulátory. Všechny simulace a schémata byly vytvořeny v prostředí MATLAB a Simulink.


Bp 2010 ladman petr.pdf