Bp 306 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití robota LEGO MINDSTORMS - příprava robotického semináře pro střední školu

Autor: Marek Jaroslav

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce seznamuje se základním hardwarovým a softwarovým vybavením stavebnice LEGO MINDSTORMS. Obsahuje návod na instalaci a popis programovacího prostředí programu LEGO MINDSTORMS NXT. Seznamuje se základy programování v jazyce NXT-G. Práce dále obsahuje informace o výukových prezentacích a webových stránkách,které byly vytvořeny jako podpora pro výuku robotického semináře na střední škole.

Bp 2010 marek jaroslav.pdf