Bp 323 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Monitoring teploty

Autor: Zmrhal Martin


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


V předložené práci je pojednáváno o možnostech měření teploty v serverovně a následném sběru teplotních dat do PC. Bylo vybráno komerčně dostupné řešení pomocí sběrnice 1-Wire od firmy Maxim Integrated Products a sestaveno zařízení pro sběr dat z teplotních senzorů. Toto zařízení umožňuje přímé připojení k PC, pro které byla napsána aplikace zpracovávající data a umožnující tvorbu grafů teploty pomocí aplikace RRDtool. Následně byl celý měřící systém zapojen v serverovně budovy FEL na Karlově náměstí, kde bude sloužit pro dlouhodobý monitoring teploty.


Bp 2010 zmrhal martin.pdf