Bp 304 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Digitální audio zesilovač

Autor: Le Huy

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problémem výpočtu digitálního audio zesilovače a implementovat algoritmus pro řešení optimálního pulzního šířkového modulovaného (PWM), liše jednofázového dvou-úrovňového signálu. Algoritmus byl napsán v programovacím jazyku C, používající volně dostupného GCC compileru. Hotová aplikace může být použita v nějakém mikrokontroléru pro řízení výstupního PWM signálu, který bude po demodulaci poskytující výstupní výkon pro činnost reproduktorů.

Bp 2010 huy le.pdf