Bp 296 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzducholoď - přenos dat

Autor: Řimnáč Petr

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

296 fig.gif

Tato bakalářská práce se zabývá sestrojením stabilizované senzorové plošiny pro model vzducholodě a řízením této plošiny dle získaných dat z polohových senzorů. Popisuje způsob umístění digitální kamery na tuto plošinu a bezdrátový přenose obrazových dat z této kamery do obslužného PC.

Práce obsahuje popis hardwarového i softwarového vybavení použitého při realizaci, důvody výběru konkrétních zařízení a také stručný popis technologií, které dané zařízení využívají.

Dále obsahuje zdrojový kód navrženého řídícího algoritmu a v příloze důležité katalogové listy použitých zařízení.

Bp 2010 rimnac petr.pdf