Bp 315 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení linky na výrobu jističů

Autor: Růžička Vít

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Práce začíná popisem výrobní linky a požadavků na řídicí software pro PLC. Následuje popis tvorby programu, který řídí výrobní linku a shromažďuje provozní statistická data. V závěru práce je popsáno testování vytvořeného programu a zhodnocení celé tvorby programu.


Bp 2010 ruzicka vit.pdf