Bp 294 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Virtuální modely laboratorních systémů

Autor: Pokorný Pavel

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

294 fig.gif


Cílem předkládané práce je vytvořit virtuální modely některých systémů, nacházejících se v laboratoři automatického řízení K26.

Význam viruálních modelů by měl spočívát v přiblížení činnosti jejich reálných předloh studentům. Práce je členěna do tří částí. První část se zabývá matematicko-fyzikálním popisem modelu kuličky na tyči. Jedná se o zástupce systémů, které jsou v otevřené smyčce nestabilní.

Druhá (třetí) část je zaměřena na identifikaci reálného modelu UTIA (TQ). Vychází se z výsledků první části. Případně je popis doplněn o další charakteristiky reálných modelů. Z výsledných popisů jsou vytvořeny virtuální modely.


Bp 2010 pokorny pavel.pdf