Bp 317 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním

Autor: Šesták Přemysl


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Praktickým cílem této práce je vytvoření funkcí v prostředí Matlab pro návrh PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním a poté funkce implementovat do existujícího GUI. Návrhy PID regulátorů vycházejí z požadavků na fázovou nebo amplitudovou bezpečnost a jsou realizovány pomocí frekvenčních metod návrhu. Samotné dopravní zpoždění je podrobně popsáno a je uvedeno několik metod pro návrh systémů zatížených dopravním zpožděním. Uživatelské prostředí dává možnost vybrat vhodné parametry regulátoru a zároveň vykresluje výsledky vybraných regulátorů.Závěrem jsou vyhodnoceny možnosti regulace dané vlastním návrhem a běžnými metodami návrhu.


Bp 2010 sestak premysl.pdf