Bp 291 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Identifikace a návrh řízení pro model kulička na ploše

Autor: Debre Michal

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

291 fig.gif


Bakalárska práca identifikace a návrh rízení pro model kulicka na ploše využíva moderné teórie riadenia. V prvej casti tejto práce zostrojíme teoretický model a následne budeme identifikovat systém a riadit ho. Pre identifikáciu použijeme metódu GREY BOX. Gulicka na rovine bude riadená dvomi typmi regulatorov LQ alebo PID. Regulátory budú porovnané a zhodnotené.


Bp 2010 debre michal.pdf