Bp 292 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace stavových automatů pro soutěž Eurobot 2009

Autor: Jareš Filip

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

292 fig.gif


Tato práce popisuje stavové automaty napsané pro účast robotu týmu CTU Dragons v robotické soutěži Eurobot 2009. Konkrétně stavový automat implementující herní strategii a stavový automat ovládající mechanismy použité pro manipulaci s herními prvky. Popisuje rovněž spolupráci těchto automatů s ostatním sofwarem robotu. Pro realizaci zmíněných automatů byla použita knihovna FSM vyvinutá členy týmu pro předchozí ročníky soutěže, která je v práci rovněž představena.


Bp 2010 jares filip.pdf