Bp 314 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení rychlých servopohonů

Autor: Prudek Lubomír

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

314 fig.gif


Tato bakalářská práce se zabývá konverzí programu do standardního jazyka s využitím funkcí pro řízení servopohonů PLCopen a dále rozšiřuje program o část pro řízení pátého lineárního motoru pro nahazování koulí spolu s detekci nahozených kouli na přehazovací ramínka. Bakalářská práce je navíc doplněna o postup při vytvoření výukového materiálu pro seznámení studentů s polohovými zařízeními.


Bp 2010 prudek lubomir.pdf