Bp 313 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh regulátorů PID s ohledem na citlivostní funkci

Autor: Procházka Petr

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je rozšíření již navržené metody pro výpočet konstant PID regulátorů zajišťující maximální rezonanční převýšení citlivostní nebo komplementární citlivostní funkce o uvažování řízení systémů s dopravním zpožděním. Upravení souboru procedur v MATLABu a vytvoření grafického rozhraní aplikace umožňující tento návrh. Dále je v této práci ukázáno, na několika příkladech, řízení navrženými a vybranými PID regulátory.


Bp 2010 prochazka petr.pdf