Bp 308 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce 2 předmětu A3B99RO Roboti

Autor: Martinec Dan

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce pojednává o využití LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti. Seznamuje s možnostmi využití stavebnice a podrobně rozebírá programování robota v prostředí LeJOS-NXJ. Dává instrukce jak provést instalaci a na několika příkladech ukazuje základní funkce, které toto prostředí nabízí. Součástí práce je i návrh a řešení dvou úloh, které mohou být použity jako semestrální úlohy pro zmíněný předmět. Závěrečná část práce se věnuje webovým stránkám, které budou přidány k existujícím stránkám k tomuto předmětu.


Bp 2010 martinec dan.pdf