Bp 334 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:18, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Využití programovatelného pole pro řízení bezkartáčových motorů

Autor: Vladimír Burian

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Bakalářská práce se zabývá řízením bezkartáčových motorů pomocí programovatelných hradlových polí. Nejvyšší úroveň řízení zajišťuje syntetizovaný mikrokontrolér především s knihovnou PXMC pro řízení motorů, jež byla vyvinuta ve firmě PiKRON. Komunikace s nadřazeným systémem probíhá po standardní sériové lince RS232 v jednoduchém textovém protokolu. Na nejnižší úrovni samočinně provádí komutaci k tomu navržený syntetizovaný hardware, jež je řízen nadřazeným mikrokontrolérem. Implementována je komutace modifikovaným sinusovým signálem, ale návrh svou koncepcí umožňuje doplnění proudovými regulátory a momentovým řízením. Kromě samotné implementace je v práci také obecně rozebrán princip funkce bezkartáčového motoru a~možnosti jeho řízení. Následuje popis architektury hradlových polí firmy Xilinx, jež byli při realizaci použity. Nechybí ani část věnovaná popisu vývojových nástrojů, postupu vývoje a jazykům k němu určeným.


Bp 2011 burian vladimir.pdf