Bakalářské práce 2011

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2011

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
326 Dundálek Jakub Systém pro monitorování průmyslových strojů Industrial machines monitoring system Bp_326_cz Bp_326_en
327 Janoušek Erik Návrh elektronické časomíry pro předmět A3B99RO Roboti Design of electronic timing for subject A3B99RO Robots Bp_327_cz Bp_327_en
328 Kment Jan Algoritmy a PLC programy pro inteligentní domy PLC programs and algorithms for smart homes Bp_328_cz Bp_328_en
329 Koudela Lukáš Studium expozice modelových organismů Candida albicans a Deinococus radiodurants korónovému výboji Corona discharge exposure of model organisms Candida albicans and Deinococcus radiodurans study Bp_329_cz Bp_329_en
330 Penc Ondřej Řízení modelu automobilu po autodráze Control of toy car model on freeway Bp_330_cz Bp_330_en
331 Zrůst Vladimír Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO! Usage of the programmable devices SIMATIC S7-200 and logical module LOGO! Bp_331_cz Bp_331_en
332 Adámek Petr Klasické i moderní řízení spínaných měničů Classical and modern control for switching power converters Bp_332_cz Bp_332_en
333 Bundil Lukáš Webová podpora výuky v laboratoři Allen-Bradley Web support of training in the Allen-Bradley Laboratory Bp_333_cz Bp_333_en
334 Burian Vladimír Využití programovatelného pole pro řízení bezkartáčových motorů Control of brush-less DC motors with use of FPGA device Bp_334_cz Bp_334_en
335 Fremunt Ondřej Automatizovaná aktualizace struktury a dat relační databáze dle doménového modelu podnikové aplikace Automated update of relational database structure and data according to domain model of an enterprise application Bp_335_cz Bp_335_en
336 Kletečka Tomáš Sběr a sledování provozních dat Monitoring of process data Bp_336_cz Bp_336_en
337 Kohout Jan Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích Modeling and simulations of motion of particle ensembles in force fields Bp_337_cz Bp_337_en
338 Meloun Martin Zprovoznění OS Linux na mikrokontroléru ColdFire MCF5484 MCF5484LITE Linux Kernel 2.6.37 Port Bp_338_cz Bp_338_en
339 Mrva Jakub Využití robota LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžních úloh Usage of LEGO Mindstorms robots as an education tool - design of competitive tasks Bp_339_cz Bp_339_en
340 Müller Josef Optimální rozvrhování výroby buničiny Optimal scheduling of pulp production Bp_340_cz Bp_340_en
342 Otta Pavel Rychlé numerické metody pro prediktivní řízení Fast Numerical Methods for Model Predictive Control Bp_342_cz Bp_342_en
343 Peldřimovský Jan Rozvrhování pohybu dopravníku v galvanické lince Hoist movements scheduling in electroplating line Bp_343_cz Bp_343_en
344 Pistulka Jan Projekt zabezpečovacího systému rodinného domu Project of a security system for a family house Bp_344_cz Bp_344_en
345 Šiler Antonín Návrh a realizace zařízení pro odpájení SMT součástky z desky plošného spoje Design and Construction Device for Unsoldering SMT Component from Printed Circuit Board Bp_345_cz Bp_345_en
346 Šilhavík Petr Vizualizace stavových automatů pro řízení robotů Vizualization of finite state machines for robotic applications Bp_346_cz Bp_346_en
347 Šolc Adam Využití robotů LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžní úlohy (robotický fotbal) Usage of the Lego Mindstorms Robots - design of the competition task (robots soccer) Bp_347_cz Bp_347_en
348 Štěpánek Martin Základní úlohy s Altera DE2 The basic tasks with Altera DE2 Bp_348_cz Bp_348_en
349 Tesař Jakub Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů Project development for improvement of the alarm system of the one-family houses Bp_349_cz Bp_349_en
350 Vykouk Michal Porovnání modulačních metod ZePoC a optimální PWM The comparisom of methods ZePoC and optimal PWM Bp_350_cz Bp_350_en