Bp 328 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy a PLC pro inteligentní domy

Autor: Jan Kment

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Bakalářská práce popisuje inteligentní domy, jejich základní pojmy a široké možnosti jejich využití. Dále zde naleznete názorné ukázky programování pomocí PLC dle normy IEC EN 61131-3. Práce obsahuje souhrn nejvýznamnějších funkcí a funkčních bloků, které se používají v současných inteligentních domech. Zejména funkce a funkční bloky vyskytující se v oblasti řízení, diagnostiky a zabezpečení.


Bp 2011 kment jan.pdf