Bp 349 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů

Autor: Jakub Tesař


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


349 fig.gif


Účelem této práce bylo seznámení se se současným stavem zabezpečovacího systému rodinných domů v lokalitě nedaleko Prahy. Na základě rozboru stávající situace byly navrženy možné varianty doplnění současného systému o GSM komunikátor a jeho náhrady systémem novým. Současný systém již není nadále podporován výrobcem, proto bylo uvažováno o možnosti jeho náhrady a vylepšení novým systémem. Tento systém splňuje veškeré moderní trendy a je s ním nabízena i možnost dovybavení volitelným příslušenstvím, které zvyšuje komfort bydlení. Návrh nového systému je rozdělen do čtyř částí, jež jsou odstupňovány podle ceny a kvality zabezpečení domu. Pro případ nevole k okamžité náhradě systému jsou zde zvažovány i možnosti doplnění systému o GSM komunikátor a doporučený postup jeho následné inovace.


Bp 2011 tesar jakub.pdf