Bp 346 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vizualizace stavových automatů pro řízení robotů

Autor: Petr Šilhavík


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


346 fig.gif


Tato práce se zabývá vizualizací stavových automatů. Program umí vizualizovat stavové automaty implementované v C++ pomocí knihovny Boost-Statechart. Výsledkem vizualizace je výstupní soubor ve formátu dot, který je možné vizualizovat a získat tak stavový diagram příslušející danému stavovému automatu. Uživatel dostane k dispozici i přechodovou tabulku, ale pouze vypsanou na standardní výstup. Na závěr jsou ještě vypsány statistické informace o diagnostice během zpracování souboru. Pro realizaci programu bylo použito LLVM a Clang, které umožňují provádět rychlou analýzu zdrojových kódů.


Bp 2011 silhavik petr.pdf