Bp 343 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozvrhování pohybu dopravníku v galvanické lince

Autor: Jan Peldřimovský


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF

343 fig.gif


Práce se zabývá optimalizací rozvrhování pohybu dopravníků v~galvanické lince. Popisuje problém rozvrhování dopravníků pomocí smíšeného celočíselného lineárního programování. Navržený model může být použit v~lineárních galvanických linkách, ve kterých může být na společné dráze více dopravníků, umožňuje vícenásobné využití jednoho stanoviště během cyklu a umožňuje použití více identických stanovišť na jednom kroku procedury. Dále je v~práci vyzkoušeno několik solverů řešících zformulovaný optimalizační problém a je porovnáván jejich výkon a cena.


Bp 2011 peldrimovsky jan.pdf