Bp 348 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Základní úlohy s ALTERA DE2

Autor: Martin Štěpánek


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato práce byla vytvořena pro seznámení s perifériemi VGA a LCD a s programovatelným hradlovým polem (FPGA), kterým se tyto periférie ovládají, na vývojové desce Altera DE2 pro předmět A0B35SPS (Struktury počítačových systémů). Studenti se učí s těmito periferiemi pomocí navržených úloh, které jsou vyřešeny v této práci. Pro seznámení s prostředím Quarus 9.1 sp2 a se základními perifériemi byly úlohy zpracovány ve schematickém návrhu pomocí čítačů. Dalším stupněm řešení úloh bylo jejich zpracování v jazyce VHDL, který je dále také popisován.


Bp 2011 stepanek martin.pdf