Bp 345 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh a realizace zařízení pro odpájení SMT součástky z desky plošného spoje

Autor: Antonín Šiler


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF

345 fig.jpg


Cílem této práce je seznámit se s technologií pájení a s možnostmi oprav povrchových součástek na desce plošného spoje. Hlavním cílem této práce je ovšem navrhnout a zkonstruovat zařízení, které by po zahřátí odstranilo součástku z desky plošného spoje, respektive odstranilo součástku z roztavené pájky a separovalo tak součástku od desky plošného spoje. Zařízení musí být ale schopno odpájet celou řadu různě velikých součástek - od malých odporů až po velké SMD součástky. Hlavně musí být schopno odpájet součástky, které mají hodně vývodů u kterých je velice problematické ruční odpájení. Toto zařízení musí být dostatečně malé, aby se dalo použít pro průchod průběžnou pecí a tak bylo schopno rychle odpájet dané součástky. Dále by mělo být značně jednoduché, aby bylo cenově dostupné, mechanicky a teplotně odolné. V neposlední řadě práce obsahuje popis a možnost použití navrženého zařízení v praxi a mnou vytvořené výkresy zařízení.


Bp 2011 siler antonin.pdf