Bp 335 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automatizovaná aktualizace struktury a dat relační databáze dle doménového modelu podnikové aplikace

Autor: Ondřej Fremunt


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Údržba a rozvoj informačních systémů zpravidla vyžadují provádění komplexních úprav relačních databází. Zejména v případě již existujících záznamů v databázi je začlenění potřebných strukturálních a datových změn obtížné a často znemožňuje použití obecných databázových nástrojů, které tyto úkony v databázích usnadňují. Aby bylo možné potřebné aktualizace databází provádět efektivně a bez nutnosti uživatelské intervence, je třeba navrhnout a vytvořit nástroj, který porovná datovou strukturu a obsah stanovené databáze s požadovanou předlohou a na základě zjištěných rozdílů uvede databázi do stavu odpovídajícímu předloze.


Bp 2011 fremunt ondrej.pdf