Bp 332 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Klasické i moderní řízení spínaných měničů

Autor: Petr Adámek

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Úkolem této práce je sestavit několik spínaných DC/DC měničů a navrhnout pro ně klasické regulátory. DC/DC měniče představují v této práci dva základní měniče, snižující měnič a zvyšující měnič. Klasické regulátory jsou dvoupolohový regulátor a číslicový PID regulátor. K řízení měničů je použit mikroprocesor ATmega8, který komunikuje pomocí sériové linky s počítačem. Zátěž měniče představuje proměnný lineární odpor, který simuluje změnu zatížení měniče. Výsledkem práce je porovnání vlivu různých typů regulátorů na výstupní napětí měniče při různých hodnotách zátěže.


Bp 2011 adamek petr.pdf