Bp 350 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Porovnání modulačních metod ZePoC a optimální PWM

Autor: Michal Vykouk


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá matematickým odvozením pulzně-šířkové modulace signálu podle metody Zero Position Coding. V rámci bakalářské práce je navržen funkční matematický model pomocí programových prostředků Matlab a Simulink. Na závěr bakalářské práce je porovnán výstupní signál metody Zero Position Coding jak se vstupním signálem, tak i s výstupním signálem metody optimální pulzně-šířkové modulace.


Bp 2011 vykouk michal.pdf