Bp 342 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rychlé numerické metody pro prediktivní řízení

Autor: Pavel Otta

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Prediktivní řízení (MPC) je moderní metoda řízení průsmyslových procesů. Přirozenou výhodou této metody, vyplývající z jejího principu, je možnost brát v úvahu fyzické omezení řízené soustavy a pro definované kritérium nalézt optimální akční zásah. Jádrem regulace je tedy optimalizační proces, při němž je nejčastěji řešen kvadratický program (při zvoleném kvadratickém kritériu optimality, které je možné interpretovat jako energetické kritérium). MPC vede na optimalizační úlohu s omezením, pro které neexistuje analytické řešení jako pro některé optimalizace bez omezení. Pro řízení systémů s krátkou periodou vzorkování je třeba řešit optimalizaci co nejrychleji, a to vhodnými algoritmy. Nicméně pro jednoduchá omezení, např. tvaru box, existují efektivní algoritmy s jejichž pomocí lze regulovat i rychle vzorkované systémy. V rámci této práce byl regulátor s takovým algoritmem implementován.


Bp 2011 otta pavel.pdf