Bp 347 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití robotů LEGO MINDSTORMS - návrh soutěžní úlohy (robotický fotbal)

Autor: Adam Šolc


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je navrhnout soutěţní úlohu robotický fotbal, která bude mít obdobná pravidla jako klasický stolní fotbal. Roboti budou sestaveni ze stavebnice Lego Mindstroms a ovládáni šesti hráči mobilními telefony. Komunikace mezi roboty a mobilními telefony bude provozována na bezdrátovém rozhraní Bluetooth.Práce rozebírá jak konstrukční řešení robota, tak i návrh řídicího programu. Práce popisuje také návrh aplikace pro ovládání robota pro mobilní zařízení podporující Java ME.


Bp 2011 solc adam.pdf