Bp 344 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Projekt zabezpečovacího systému rodinného domu

Autor: Jan Pistulka


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Bakalářská práce se zabývá důvody, proč je nutné chránit osoby a jejich majetek. Uvádí stručný historický vývoj zabezpečovací techniky, dále normy a směrnice, které jsou podstatné pro montáž zabezpečovacích systémů. Jsou zde popsány druhy ochran – cílem není obsáhnout všechny podrobnosti o daném typu ochrany, ale vytvořit obecný přehled. Práce dále popisuje vlastnosti dostupných zabezpečovacích systémů od společností Honneywell, Paradox Security a Jablotron. Jejich vlastnosti jsou shrnuty v přiložené tabulce. Poslední část práce se věnuje návrhu zabezpečení rodinného domu – obsahuje situační schéma, plány jednotlivých pater s jejich rozměry a především popis dvou variant zabezpečení (ekonomického a kompletního) s plány rozmístění čidel, cenovou kalkulací a rozmístěním detektorů.


Bp 2011 pistulka jan.pdf