Bp 372 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:22, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Prostředí pro modelovaní a optimalizaci provozu kogeneračních provozů

Autor: Jan Prášek


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem práce je vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí pro modelování a optimalizaci provozu kogeneračních tepláren, neboť současná metodika je neumožňuje rychle a přehledně vytvářet nebo měnit. Práce se zabývá výběrem vhodného existujícího grafického prostředí pro jednoduchou tvorbu schématického popisu, kde je hlavní důraz kladen na akademickou i komerční dostupnost a použitelnost v problematice, a implementací programu Uml2Solver. Jako nejvhodnější grafické prostředí se ukazuje prostředí Visual Paradigm for UML, zejména vzhledem ke svým možnostem, dostupnosti a plné podpory UML. Uml2Solver kombinuje vstupní data, která jsou zadávána pomocí souboru v Microsoft Excel, a schématický popis systému k formulaci optimalizačního problému, který je následně řešen solverem Gurobi. Program je napsán s využitím frameworku JD a platformy .NET.


Bp 2013 prasek jan.pdf