Bakalářské práce 2013

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2013

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
371 Březinová Barbora Analýza kardiotokografického signálu Cardiotocographic signal analysis Bp_371_cz Bp_371_en
372 Prášek Jan Prostředí pro modelování a optimalizaci provozu kogeneračních provozů Environment for modelling and optimization of combined heat and power plant operations Bp_372_cz Bp_372_en
373 Schamberger Pavel Automat SoftLogix5800 a vizualizace RSView32 SoftLogix5800 Controller and visualization RSView32 Bp_373_cz Bp_373_en
374 Bäumelt Tomáš Návrh decentralizovaného PID regulátoru pro model čtyřválcové vodárny Decentralized PID controller design for quadruple tank model Bp_374_cz Bp_374_en
375 Bukai Evyatar Modelování a řízení výukového modelu čtyřosého gyroskopu Modeling and control of a four-axis control moment gyroscope Bp_375_en
376 Cajtler Vojtěch Lokalizační systém pro roje mobilních robotů Localization system for robotic swarms Bp_376_cz Bp_376_en
377 Caletková Lenka Numerické optimalizace průmyslových procesů Numerical optimization of industrial processes Bp_377_cz Bp_377_en
378 Cvengroš Matúš Pohyb nabitých částic v iontovém motoru na hranici platnosti adiabatického přiblížení Charged particle motion in ion engine near the validity of adiabatic approximation Bp_378_cz Bp_378_en
379 Čížek Petr Vestavný modul pro zpracování obrazu Embedded module for image processing Bp_379_cz Bp_379_en
380 Figura Jiří Modelování a řízení piezoelektrických mikroaktuátorů Modeling and control of piezoelectric microactuators Bp_380_cz Bp_380_en
381 Gurtner Martin Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu Advanced design method for motion control systems Bp_381_cz Bp_381_en
382 Herzán Jan Simulátor výrobní linky The simulator of the production line Bp_382_cz Bp_382_en
383 Hudec Marek Modelování a řízení pružného piezoelektrického aktuátoru pro adaptivní optiku Modeling and control of a piezoelectric actuator for active and adaptive optics Bp_383_cz Bp_383_en
384 Chytráček Tomáš Čtečka implantovatelných RFID čipů RFID transponders reader Bp_384_cz Bp_384_en
385 Kapral Michal Distribuované řízení formace kvadkoptér AR.Drone Distributed control of a formation of AR.Drone quadcopters Bp_385_cz Bp_385_en
386 Kerhart Martin Efektivní zobrazení terénu pro glass-cockpit Fast Synthetic Terrain for Glass-Cockpit System Bp_386_cz Bp_386_en
387 Kučera Alexandr Dlouhodobý model finanční situace rodiny Long-term model of family financial situation Bp_387_cz Bp_387_en
388 Marek Michal Rámec pro prohledávání neznámého prostředí humanoidním robotem Framework for exploration by humanoid robot Bp_388_cz Bp_388_en
389 Maška Marek Univerzální analyzátor letadlových sběrnic Universal aircraft bus analyzer Bp_389_cz Bp_389_en
390 Michálek Tomáš Maticové elektrodové pole pro dielektroforézu - základní řízení polohy Matrix electrode array for dielectrophoresis - basic position control Bp_390_cz Bp_390_en
391 Mikuláš Ondřej Algoritmy QP pro aplikace v rychlých prediktivních regulátorech Quadratic Programming Algorithms for Fast Model-Based Predictive Control Bp_391_cz Bp_391_en
392 Myslivec Vojtěch Využití slunečního senzoru pro určení orientace Sun Sensor for Attitude Evaluation Bp_392_cz Bp_392_en
393 Příhoda Václav Anotátor dlouhodobých EEG záznamů Annotator of Long-Term EEG Records Bp_393_cz Bp_393_en
394 Robenek Bronislav Optimalizace výkonu vodní elektrárny Hydroelectric power plant performance optimization Bp_394_cz Bp_394_en
395 Slánský Ondřej Multiagentní systémy jako řídicí algoritmy v počítačových hrách Multi-agent systems as control algorithms in computer games Bp_395_cz Bp_395_en
396 Soukup Radek Laboratorní modely a Real-Time Windows Target Laboratory models and Real-Time Windows Target Bp_396_cz Bp_396_en
397 Štěpán Petr Vlastnosti TABS(Thermally Activated Building System) Properties of TABS(Thermally Activated Building System) Bp_397_cz Bp_397_en
398 Štěpánek Petr Modulární systém pro zpracování PSG záznamů Modular System for PSG Records Processing Bp_398_cz Bp_398_en
399 Šustr Michal Detekce pohyblivých objektů v astronomických snímcích Streak Detection in Astronomical Images Bp_399_cz Bp_399_en
400 Švandrlík Michal Knihovna pro FPGA vývojovou desku Altera-tPad Library for FPGA Development Board Altera-tPad Bp_400_cz Bp_400_en
401 Tyle Václav Automatické rozpoznávání netexturovaných objektů z obrázku Automatic recognition of texture-less objects from a single image Bp_401_cz Bp_401_en
402 Vinkler Ondřej Bezdrátový sběr dat ze sítě bezdotykových čteček Wireless data collection from a network of proximity readers Bp_402_cz Bp_402_en
403 Křivanec Štěpán Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny Wireless Detection of collision situations for light sport aircraft Bp_403_cz Bp_403_en
404 Tomášek Jakub Opticky kontrolovaná a snímaná dielektroforéza - základní sestava Optically controlled and sensed micromanipulation - basic setup Bp_404_cz Bp_404_en