Bp 390 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Maticové elektrodové pole pro dielektroforézu - základní řízení polohy

Autor: Tomáš Michálek

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


V této práci popisuji návrh řízení pro nekontaktní planární manipulaci mikro- a mezoskopických objektů pomocí dielektroforézy. Konkrétně dokumentuji využití komerčně dostupného maticového mikroelektrodového pole. Pro něj jsem vytvořil matematické simulační modely s využitím metody momentů, a tyto jsem použil pro odladění jednoduchých regulátorů polohy. Funkčnost jsem ověřil v laboratorních experimentech při manipulaci polystyrenových mikrokuliček. Předpokladem pro realizaci experimentů bylo i moje úspěšné vyřešení technického problému kontaktování elektrodového pole a generátoru napětí.


Bp 2013 michalek tomas.pdf