Bp 371 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analýza kardiotokografického signálu[edit]

Autor: Barbora Březinová


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


371 fig.png


Kardiotokografie je vyšetřovací metoda, která umožňuje sledovat ozvy srdce plodu (srdeční frekvence - fetal heart rate FHR) a stahy dělohy u těhotné ženy. K vyhodnocení kardiotokografických záznamů se v České republice používá hodnocení podle FIGO (Mezinárodní federace gynekologů a porodníků), které bylo ustanoveno roku 1986. Snahou této práce je navrhnout algoritmus, který by pomohl porodníkům a lékařům, jejichž ohodnocení jednoho záznamu KTG se může lišit, vyhodnotit kardiotokografický záznam. Analýzu signálu lze shrnout do následujících kroků - odstranění artefaktů (nežádoucí signály, které jsou způsobeny chybou měření), hledání kontrakcí, nalezení decelerací a akcelerací, zpomalení a zrychlení, a na závěr určení variability. Výsledkem práce je algoritmus, který určuje typy decelerací, akcelerací a variability, a po drobné modifikaci, aby mohl být použit v nemocnicích po celém světě, kde by pomáhal zachraňovat životy plodů.


Bp 2013 brezinova barbora.pdf