Bp 387 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dlouhodobý model finanční situace rodiny

Autor: Alexandr Kučera

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Nápad na finanční kalkulačku pro běžného člověka vyplynul ze situace na českém finančním trhu, který je jen minimálně orientován na pomoc českým domácnostem a zvýšení obecné finanční gramotnosti. Tato práce se zabývá propojením technické a ekonomické stránky v oblasti dlouhodobého finančního plánování rodiny a využívá informací z ekonomiky, finančního trhu a technických znalostí o modelování dynamických systémů a programování. Finanční kalkulačka je vyvíjena v prostředí Matlab. Do budoucna je cílem zprostředkovat program běžným občanům, kteří skrz finanční modely můžou zlepšovat svojí finanční gramotnost.


Bp 2013 kucera alexandr.pdf