Bp 389 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Univerzální analyzátor letadlových sběrnic

Autor: Marek Maška


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Práce se zabývá návrhem univerzálního analyzátoru letadlové sběrnice ARINC 429. V úvodu je popsána základní charakteristika sběrnice. Dále se práce zabývá návrhem hardwarové i softwarové části analyzátoru. Součástí hardwaru je 32bitový mikrokontrolér s jádrem ARM Cortex-M3, řadič sběrnice ARINC 429 od firmy HOLT a převodník UART/USB od firmy FTDI. Softwarová výbava mikrokontroléru je naprogramována v jazyce C, program s uživatelským rozhraním pro analýzu dat v osobním počítači s je naprogramován v jazyce Java.


Bp 2013 maska marek.pdf