Bp 394 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizace výkonu vodní elektrárny[edit]

Autor: Bronislav Robenek


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Vodní elektrárny mívají typicky několik paralelně řazených turbín, které přeměňují potenciální energii vody na rotační pohyb hřídele a následně na elektrickou energii v generátorech. Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací celkového výkonu vodní elektrárny nalezením distribuce celkového průtoku elektrárnou mezi jednotlivé turbíny. Součástí práce je také nalezení vhodných modelů Francisovy turbíny a asynchronního generátoru.


Bp 2013 robenek bronislav.pdf